vk Kra pilt

Erioperatsioonide väejuhatus

Oled valmis elu raskeimaks tööintervjuuks?

Erioperatsioonide väejuhatus on vahetult kaitseväe juhatajale alluv üksus, mis korraldab tavatut sõjapidamist, viib läbi erioperatsioone ning annab valdkondlikku väljaõpet nii kaitseväes kui Kaitseliidus. Kandideeri erioperatsioonide väejuhatusse!

 • Järgmine valik toimub:
  • 04.04-09.04.24 – viimane aeg registreerumiseks 14.03.2024
  • 25.07-30.07.24 – viimane aeg registreerumiseks 04.07.2024
  • 12.09-17.09.24 – viimane aeg registreerumiseks 22.08.2024
 • Täiendavad küsimused erioperatsioonide väejuhatuse ja teenistusse asumise kohta: eogvalik@mil.ee

Erioperatsioonide tegemisi ja jooksvat infot saad jälgida Facebookis!

 

 

Teenistus erioperatsioonides nõuab selle liikmetelt täielikku pühendumust, pidevat treeningut ja valmisolekut täita ka kõige raskemaid ning võimatuna näivaid ülesandeid. Seetõttu on võimalus grupi liikmeks saada vaid vähestel, kes valikkatsetel tõestavad oma tugevat tahet, sobilikkust ja suutlikust olla vääriline erioperatsioonides teenima. Valikkatset tutvustavad videod leiad siit: I osa ja II osa.

 • Erioperatsioonide väejuhatussesse teenistusse kandideerimiseks pead vastama alltoodud tingimustele ning läbima edukalt kuus päeva kestvad katsed.
 • Eelvalikuks võid elulookirjelduse või CV saata juba täna.
 • Dokumendid tuleb esitada mitte hiljem kui 15 tööpäeva enne valiku algust e-posti aadressile eogvalik@mil.ee. Samale e-posti aadressile saad esitada ka täiendavaid küsimusi erioperatsioonide väejuhatuse ja teenistusse asumise kohta.

Kandideerimistingimused

Kandidaadil peab olema:

 • vähemalt keskharidus
 • läbitud ajateenistus
 • hea tervislik seisund
 • eesti keele valdamine tasemel väga hea
 • inglise keele oskus algtasemel
 • vastavus riigisaladuse loa saamiseks
 • kehtiv ravikindlustus
 • lõpetatud COVID-19 vaktsineerimiskuur
 • valmidus vaktsineerida end vastavalt kaitseväe vaktsineerimiskavale

Kandideerimise välistavad:

 • ebaausus, alkoholi ja sõltuvusainete kuritarvitamine või hasartmängusõltuvus
 • kriminaalkorras karistatus

Kandideerimisdokumendid

Reservväelasel:

 • taotlus valikul osalemiseks (täidetakse katse esimesel päeval kohapeal)
 • elulookirjeldus või CV
 • täita patsiendiportaalis tervisedeklaratsioon ja lubada Kaitseministeeriumi valitsemisala arstlikele komisjonidele ligipääs terviseandmetele

Tegevväelasel või ajateenijal:

 • taotlus valikul osalemiseks (täidetakse katsete esimesel päeval kohapeal)
 • elulookirjeldus või CV
 • iseloomustus otseselt ülemalt
 • kehtiv Kaitseväe arstliku komisjoni tervisetõend või väeosa arsti tõend

Millised isikuomadused on heal kandidaadil?

 • Tahtejõud ja enesedistsipliin – suutlikkus endast anda 100% ja veelgi enam seatud eesmärkide saavutamiseks; ei anna kunagi alla;
 • Stressitaluvus – motivatsiooni ja kaine mõtlemise säilitamine nii füüsilise kui ka psüühilise stressi tingimustes;
 • Kohanemisvõime – toimetulek harjumuspärasest täiesti erinevas keskkonnas ja suutlikkus reageerida kohaselt ja kiiresti muutuvate oludega;

esmaabitreening

eog2

 • Usaldusväärsus ja ausus – antud lubaduste täitmine ja oma teenistuskaaslaste ning ülematega  alati aus olemine;
 • Koostööoskus – meeskonna toetamine igas olukorras ja töötamine ühise seatud eesmärgi nimel enese heaolu, mugavust ja ambitsioone tahapoole seades;
 • Initsiatiiv ja vastutus – võimaluste haaramine, mis aitavad paremini eesmärke saavutada; vigade tunnistamine, neist õppimine;
 • Õppimistahe – huvi ja tahe pidevalt omandada uusi teadmisi ning oskusi.

Millised on valikkatsed?

Erioperatsioonide väejuhatusse liitumiseks pead edukalt läbima 6-päevased valikkatsed. Kandidaatide toimetulekut hinnatakse kõikidel päevadel.

 • Kõiki kandidaate koheldakse võrdselt olenemata auastmest ning eelnevast teenistuskogemusest.
 • Katsetel osalemine on vabatahtlik ning katkestada on võimalik igal hetkel, kuid vabatahtlikult katkestanud kandidaat ei saa uuesti kandideerida.
 • Katsetel testitakse kandidaatide vastupidavust ja käitumist erinevates stressiolukordades. Peamisteks stressi tekitavateks faktoriteks on vähene uneaeg, teadmatus, pidev koormus ning uued situatsioonid.
 • Erinevate ülesannete täpseid hindamiskriteeriume ning ajalisi normatiive ei avalikustata.
 • Katsete ajal ei ole kandidaatidel võimalik välisilmaga suhelda, kasutada mobiiltelefoni ja Internetti.
 • Katsete läbimine ei kohusta teenistusse asuma.
 • Katsete ajal on kandidaatidele tagatud toit, vesi ja esmaabi.
 • Katsete täies mahus läbimine on eeldus kaitseväe erioperatsioonide üksuse operaatori ametikohal teenistusse asumiseks.
 • Tegevväelasest kandidaadi osalemine katsetel tasustatakse vastavalt tegevväelaste palgajuhendile.

Mida valikkatsel hinnatakse?

 • Kehalisi võimeid (UBRR)
 • Ujumist
  • 500 m vee peal
  • 25 m vee all
  • ABC test. Tuleb sukelduda 4,5 m sügava basseini põhja, kus on mask ja lestad, panna mask pähe ja puhuda see veest tühjaks, panna jalga lestad ja tõusta pinnale.
 • Inglise keele oskust
 • Eesti keele väljendusoskust
 • Orienteerumisoskust kaitseväe kaardi ja kompassiga (1:50 000)
 • Oskust töötada meeskonnas
 • Psühholoogilist vastupidavust
 • Ja muud…

indi

indi2

Kandidaadi varustus

Katsetel kasutatakse kaitseväe välivormi ja varustust:

 • Saapad 2 paari, välivorm 2 komplekti, müts;
 • Seljakott, telkmantel, rullmatt,  magamiskott;
 • Nuga, taskulamp/pealamp, veepudel (1x2L + 2x1L) 3 tk;
 • Helkurvest, sammulugeja, kompass, vile, töökindad.

Kandidaadi vajalik isiklik riide ja erivarustus:

 • Spordirõivad, spordijalatsid, ujumispüksid;
 • Vahetusriided, kampsun või fliis, keha- ja jalarätik;
 • Hügieenitarbed, kaitseprillid, tuletegemise vahendid (tikud), kindad, nöör, käekell;
 • Kirjutusvahendid (harilik ja pastapliiats) ja märkmik.

Vajadusel väljastatakse riide- ja erivarustust katsete läbiviija poolt. Mugavusvarustus nagu GPS-seadmed, camelback-veekotid, energiatabletid jms on keelatud. Lubatud on kasutada isiklikke saapaid (soovitatav) ning spordijalatseid ja isiklikku seljakotti (suurus vähemalt 70 L). Täpne vajaliku varustuse nimekiri saadetakse kandidaatidele kuni kuu aega enne katseid.

IMG_6710

IMG_6653

Valikkatseteks valmistumine ja nendel osalemise nõuanded

 • Vii enda keha vormi – vaata soovituslikku 12 nädala treeningkava Facebooki lehelt;
 • Käi sisse saapad ja varustus – katkised jalad ja hõõruv seljakott vähendavad oluliselt su sooritusvõimet katsetel;
 • Treeningperioodil toitu tugevalt – tarbi tavapärasest rohkem väärtuslikke toitaineid ehk lae oma keha energiavaruga; hoidu alkoholist ja joo rohkelt vett;
 • Ära eelda midagi ega hinda ennast ise katsete käigus – jäta see instruktorite hooleks; keskendu ainult ülesandele ja võta päev korraga;
 • Ole kõigeks valmis ja ära kunagi anna alla – iga ülesannet võta kui ilmamuutust, mis lihtsalt on nii ja tegele sellega. Ära vaidle, ära torise ja ära kunagi lõpeta pingutamist seatud eesmärgi poole, isegi kui selle saavutamine tundub võimatu. Alati anna endast parim, kuid tee seda targalt ja sa üllatud enda võimetes.
 • Kõik on oluline – Valikkatsete sooritust hinnatakse kui tervikut, milles kõik tegevused on olulised.

Erioperatsioonide katsete edukas läbimine

 • Võimalus liituda kaitseväe erioperatsioonide väejuhatusega;
 • Parimad instruktorid ning koolitused nii Eestis kui ka välismaal;
 • Koostöö liitlaste eriüksustega;
 • Võimalus osalemiseks välisoperatsioonidel;
 • Motiveeriv töötasu;
 • Parimad relvad ja varustus.

 

 

Vaata erioperatsioonide grupi katsete kohta: