vk Kra pilt

Merevägi

Tööstuse 54, 10402 Tallinn
Tel 717 7000
E-post navy@mil.ee

Eesti merevägi kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorra-teadlikkuse tagamine.

Mereväebaas

Tööstuse 54, 10402 Tallinn
Tel 717 7100
E-post navy@mil.ee

Mereväebaas on mereväe väljaõppe- ja administratiivstruktuuri üksus. Väeosa põhiülesanded on väljaõpet plaanida ja korraldada ning pakkuda logistilist kaldatoetust. Mereväebaas asub Tallinnas Miinisadamas.

Väeosa ülesanded on muuhulgas tagada ujuvvahendite ohutu seismine sadamas, teenindada mereväe allüksusi ning varustada neid teenistuseks vajalike vahenditega.

Loe veel…

Laevastik

Tööstuse 54a, 10402 Tallinn
Tel 717 7200
E-post laevastik@mil.ee

Laevastik on mereväe ülema alluvuses olev kaitseväe väeüksus. Laevastikku juhib laevastiku ülem. Laevastiku ülema tööorganiks on laevastiku koosseisus asuv operatsioonistaap, mida juhib operatsioonistaabi ülem.

Laevastiku ülesanded on:

  • mereväe tegevuse planeerimine ja analüüsimine
  • kaitseväe tuukri- ja sukeldumistööde ja väljaõppe korraldamine
  • mereväe sidetegevuse planeerimine ja korraldamine
  • mereväe väljaõppe korraldamine
  • mereväe väeüksuste väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine
  • mereväe põhivõimete arendamise korraldamine

Loe veel…

Võta ühendust

  • E-post:
  • post