vk Kra pilt

Eesti merevägi

Eesti merevägi kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine eesmärk on Eesti Vabariigi meresõjalise kaitsevõime tagamine.

Mereväelaseks olemine on elustiil

 • Igapäevane töökeskkond on laev, kuid sellele lisaks veedavad mereväelased aastas 90-120 ööpäeva merel seilates
 • Järgime vanu mereväelisi traditsioone
 • Võimalus külastada välislähetuste käigus välisriike ning õppida tundma teisi kultuure

Tõeline mereväelane on

 • oma olemuselt aus,
 • ametiülesannetes kohusetundlik,
 • vapper seisma õigluse eest,
 • ustav oma kodumaale,
 • kolleegidega koostöövalmis,
 • võimeline töötama edukalt stressiolukorras,
 • avatud meelega.

Mereväelase teekond algab ajateenistusest mereväes või tegevteenistusega relvastusmaadi, sideoperaatori, motoristi, elektriku või koka ametikohal. Kusjuures varasem ajateenistuskogemus ei pea olema seotud just mereväega. Küll aga ootame Sinult vähemalt keskhariduse või erialase kutsehariduse olemasolu, suurepärast tervist ning probleemidevaba minevikku.

Kandideerimine

 1. Leia endale meelepärane ametikoht ning kandideeri (NB! Juhul kui Sa ei leidnud täna endale huvi pakkuvat vaba ametikohta, siis võid meiega julgesti ühendust võtta kirjutades e-mailile: teenistusmerevaes@mil.ee)
 2. Vestlus
 3. Menetlus
 4. Tööle asumine

Oluline lisainformatsioon

 • Kandideerimisel arvesta, et kogu protsessi läbimiseks läheb keskmiselt aega 1-1,5 kuud
 • Esialgu sõlmitakse kõikide mereväelastega, väljaõppe pikkusest tulenevalt, aasta pikkune leping
 • Poolte kokkuleppel on võimalik esialgne leping 60-päevase etteteatamisega lõpetada

Sotsiaalsed tagatised

 • 35 päeva põhipuhkust
 • 1 tasustatud päev kvartalis isiklike asjatoimetuste ajamiseks
 • Tasuta arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamine
 • Suurepärased sportimisvõimalused, sh saad kasutada nii meie enda territooriumil asuvat jõusaali kui ka teiste lepingupartnerite teenuseid
 • Arenguvõimalused ja erialased täiendkoolitused
 • Võimalus kasutada psühholoogi, kaplani ja sotsiaaltöötaja teenust

Üldfüüsiline test

Mereväes on sport au sees ning meie teenistujad on alati valmis esindama oma väeliiki erinevatel spordivõistlustel. Sportimisvõimalused on laialdased: alates rühmatrennidest mereväebaasi jõusaalis, lõpetades erinevate spordiklubidega üle Eesti.

Kõik tegevteenistusse asujad peavad sooritama üldfüüsilise testi (ÜFT). Test koosneb kolmest harjutusest:

 • Käte kõverdamine toenglamangust kahe minuti jooksul
 • Istesse tõus selililamangust käed kukla taga sõrmseongus kahe minuti jooksul
 • 3200 meetri jooksust

Kõikidelt aladelt on võimalik saavutada maksimaalselt 100 punkti.

Puhkepaus harjutuste sooritamise vahel on vähemalt 10 minutit ja harjutuste järjekorda ei tohi muuta. Testi edukaks läbimiseks tuleb igas harjutuses saada vähemalt 60 punkti ja kokku vähemalt 190 punkti. Oma tulemusi saad hinnata Eesti kaitseväe üldfüüsilise testi kalkulaatori abil.

Ohvitseri elukutse Mereväes

Kaitseväe Akadeemias on võimalik õppida mereväe ohvitseriks. Õppeaeg mereväe põhikursusel koostöös Eesti Mereakadeemia ja mereväega kestab kolm aastat, võimaldades spetsialiseeruda taktika või tehnika erialale. Lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme. Pärast põhikursuse lõpetamist ootab Sind ees huvitav ja lõpetatud erialale vastav teenistuskoht mereväe laevadel navigatsiooniohvitserina või laevamehaanikuna.

 • Taktikaohvitser on mereoperatsioonide spetsialist, kelle peamine teenistusülesanne on vahiohvitserina sõjalaeva juhtida, seda navigeerida ja tagada laeva taktikaliste tegevuste ohutus.
 • Tehnikaohvitser on insener, kelle peamine teenistusülesanne on käitada ja hooldada sõjalaeva pea- ja abimasinaid ning laevasüsteeme ja tagada nende lahinguvalmidus.

Täiendava informatsiooni loe Kaitseväe Akadeemia koduleheküljelt!

Kaitseväe Akadeemia Facebook

Kaitseväe Akadeemia Instagram

 

Allohvitseri elukutse mereväes

Mereväe allohvitseride missioon on tagada meeskonna meresõjaline lahinguvalmidus. Tegemist on esimese tasandiga, kes lähtudes käskudest vastutab valmisoleku, ülesande täitmise, distsipliini ning moraali ja heaolu tagamise ning alalhoiu eest. Allohvitseri olemuslikud kohustused on olla oma tasandi otsustajad, tagada materjalide ning mehhanismide hooldus ja kasutusvalmidus. Vastavalt ülemate käskudele korraldada tegevusi ja teenistust, viies läbi väljaõpet ja treeninguid, valmistada ette madrused ülesannete täitmiseks ja merel tegutsemiseks. Järgida standardeid ning nõustada ohvitsere tehnilistes ja teenistuslikes küsimustes.

Suutlikkus teenistuseks allohvitserina põhineb teie isikuomadustel, teotahtel, väljaõppel ning kogemustel. Mereväe allohvitserid valmistatakse ette sõjaliselt ning kasvatus- ja juhtimisalaselt samadel alustel kogu kaitseväe allohvitseridega. Lisandub meresõjaline ja erialaspetsiifiline väljaõpe ning praktika mereväes. Mereväe nooremallohvitseri tasemeõppe baasosa läbitakse Kaitseväe struktuuriüksustes, väljaõpe kestab 12 nädalat ning läbimisel omistatav auaste on nooremmaat. Kõik, kes sisenevad mereväkke nooremseersandi auastmega, peavad läbima teenistuse alguses mereväe baaskursuse, mille õpe kestab kokku neli nädalat.

Vanemallohvitseri tasemeõpe, mis kestab 40 nädalat, läbitakse Kaitseväe Akadeemias. Läbimisel omistatav auaste on nooremveebel ning sellele järgnevad karjäärikursused on vanemallohvitseride keskastmekursus ja vanemstaabiallohvitseride kursus. Lisanduvad teenistuseks vajalikud erialased täiend- ja oskuskoolitused.

Tuukrigrupp

Mereväe laevastiku koosseisus olevasse tuukrigruppi kuuluvad miinituukrid, kelle peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi. Mereväe miinituukreid kasutatakse peamiselt olemasolevate koordinaatidega lõhkekehade juurde sukeldumiseks ja nende kahjutuks tegemiseks. Õppuste raames praktiseeritakse ka kindlate otsingualade määramist, mida asutakse kontrollima ning lõhkekehadest puhastama.

Miinituukrid

Vaata videost mida tähendab miinituukri ametikoht!

Tuukrite peamised tööülesanded:

 • Sukeldumisülesannete täitmine kuni 20 m sügavusel (lisaväljaõppe korral kuni 81 m sügavusel)
 • Sukeldumisvarustuse sihipärane kasutamine ja hooldamine
 • EOD ülesannete lahendamine (lisaväljaõppe läbimisel)
 • Parameediku kohuste täitmine (lisaväljaõppe korral)
 • Paadijuhi ülesannete täitmine (lisakoolituse läbimisel)
 • Sukeldumisjuhi ülesanded (sukeldumisjuhi koolituse läbimisel)

Tuukrite katsed

 • 5000 m jooks (ajalimiit 22 min 45 s)
 • 400 m ujumine (ajalimiit 10 min)
 • 25 m vee all ujumine (ajalimiiti ei ole)
 • Kätekõverdused (ajalimiit 2 min)
 • Kõhulihaste harjutus ehk istesse tõus (ajalimiit 2 min)
 • Lõuatõmbed (vähemalt 5 kordust)
 • ABC test (lestade jalgapanek ja maski pähepanek 5 m sügavusel vees)
 • Meditsiiniline kontroll
 • Barokambri test
 • Inglise keele test
 • Vestlus

Vaata kuidas Jüri ja Robert, telesaatest “Õhtu!” said tuukrikatsetel hakkama!

 

 

Leia Eesti Merevägi sotsiaalmeediast:

Mereväe Facebook

Mereväe Instagram

Mereväe YouTube kanal

Miinisadama tn 3/4, 10402 Tallinn
Tel 717 7000
E-post teenistusmerevaes@mil.ee