vk Kra pilt

Õhuvägi

Tel 717 3600
E-post air@mil.ee

Eesti õhuväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid õhuruumis. Õhuvägi loob vajalikud tingimused ja koostöövõime, et liitlased saaksid vajadusel meie kaitseks rakendada kogu oma õhujõu ja doktriini.

Õhuväe staap

Juhkentali 58, 15007 Tallinn
Tel 717 3600
E-post air@mil.ee

Sõjaväes on staabid ette nähtud ülemate abistamiseks, nende tahte ja käskude elluviimiseks. Sestap on ka Eesti õhuväe staap mõeldud eelkõige õhuväe ülema abistamiseks tema ülesannete täitmisel. Staapi juhib staabiülem. Kuna õhuväe teistel üksustel – lennubaasil ja õhuseiredivisjonil – oma staape ei ole, siis on õhuväe staabi ülesanne ka nende üksuste ülemaid abistada.

Et staabi ülesanded rahu ning kriisi- ja sõjaajal erinevad, siis on ka staabi ettenähtud struktuurid nendel aegadel erinevad. Mõlemal juhul on mõõtuandvaks meie kuulumine NATO-sse.

Loe veel…

Õhuseiredivisjon

Ämari, Vasalemma vald, 76102 Harjumaa
Tel 717 3000 
E-post osd.kantselei@mil.ee

Õhuseiredivisjon on õhuväe koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mille juhtkond asub Ämaris õhuväe lennubaasi territooriumil, kuid selle allüksused asuvad mitmel pool Eesti eri piirkondades. Lisaks paikneb divisjoni üks meeskond alaliselt Leedu Vabariigis Karmėlavas Balti riikide ühises Karmėlava juhtimis- ja teatamiskeskuses.

Divisjoni peamised ülesanded on Eesti Vabariigi õhuruumi seire ning NATO integreeritud õhu- ja raketikaitse süsteemi (NATINAMDS) osana ka Eesti ja meie liitlasmaade õhuruumi kaitsesse panustamine eelhoiatusega ning vajadusel NATO õhuturbehävitajate juhtimisega (sihitamisega).

Loe veel…

Lennubaas

Ämari, Vasalemma vald, 76102 Harjumaa
Tel 717 3300

Õhuväe üks struktuuriüksus on Harjumaal Ämaris asuv lennubaas. Baasi keskne osa on lennuväli, aga lisaks kuulub siia terve hulk muid elemente.
Õhuväe lennubaasil on mitu ülesannet.

Olulisemad neist on:

  • võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Eesti peab olema valmis tegutsema vastuvõtva riigina (host nation) ning selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik
  • lennubaas on NATO Balti õhuturbe ühe lennusalga baasiks
  • kogu Kaitseväe lennundustegevust korraldada. Lennuvahendite esmane ülesanne on Kaitseväe väljaõpet toetada

Loe veel…