vk Kra pilt

Teised üksused

Kaitseväe Toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatus peab tagama Eesti Kaitseväe võitlusvalmiduse ja jätkusuutlikkuse vajalike materjalide, teenuste ja väljaõppega.

Toetuse väejuhatus allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Erinevate allüksuste abil korraldatakse kaitseväelaste väljaõpe ja mobilisatsioon, tagatakse kaitseväele varustus, toitlustus ja logistika, samuti meditsiinivarustus, -väljaõpe ja -materjalid.

Loe veel…

Kaitseväe Toetuse väejuhatuse tervisekeskus

Järve 34a, 11316 Tallinn
Tel 717 4900

Eriarsti/KAK külastuse aadress:
Tammsaare 25
11316 Tallinn

E-post kv.tvj.tervisekeskus@mil.ee

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse põhiülesanded on kaitseväele meditsiiniteenuse osutamise korraldamine ja meditsiinivarustuse ning ravimite tagamine kaitseväe struktuuriüksustele.

Loe veel…

Sõjaväeorkester

Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond
E-post orkester@esm.ee

Sõjamuuseumi koosseisu kuulub Eesti sõjaväeorkester. Sõjaväeorkester esineb riiklikel tseremooniatel ja teistel esindusüritustel, edendab sõjaväemuusikat ja teeb koostööd teiste orkestritega ning edendab professionaalse puhkpillimuusika kultuuri.

Loe veel…

Kaitseväe peastaap

Juhkentali 58, 10132 Tallinn
Tel 717 1900
E-post mil@mil.ee

Kaitseväe peastaap on Kaitseväe juhataja tööorgan. Kaitseväe peastaap on väeliikide ühendstaap, mis tegeleb Kaitseväe operatiivjuhtimise, väljaõppe ja arendusega. Peastaabi osakonnad tegelevad pikaajalise ja keskpikaajalise planeerimise, ressursside, väljaõppe korraldamise ja kontrolli ning riigikaitselise tegevuse tagamisega. Loe veel…

Staabi- ja sidepataljon

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
Tel 717 2099
E-post sidepataljon@mil.ee

Staabi- ja sidepataljoni peamine eesmärk on korraldada kaitseväe juhtimistoetust ja selle väljaõpet.

 Loe veel…

Erioperatsioonide väejuhatus

Erioperatsioonide väejuhatusel (inglise k. ESTSOF) on märgiline osa Eesti iseseisvas kaitsevõimes – selle peamine ülesanne on arendada mittekonventsionaalse sõjapidamise võimet. Lisaks kuuluvad üksuse ülesannete hulka eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning otsene rünnak.

Erioperatsioonide katsete kohta leiab infot SIIT

Loe veel…

Vahipataljon

Tööstuse 54, 10102 Tallinn
Tel 717 2800
E-post vahipat@mil.ee

Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine. Loe veel…

Sõjaväepolitsei

Tel 717 2900
E-post sp@mil.ee

Sõjaväepolitsei põhiülesanded on kaitseväe distsipliini järelevalve, kriminaalmenetluste läbiviimine teenistusalastes kuritegudes ja distsiplinaarjuurdluste menetlemine. Samuti tagab sõjaväepolitsei välisriikide kaitseministrite, relvajõudude juhtkonna ning rahvusvaheliste organisatsioonide juhtkonna kaitse nende Eestis viibimisel. Loe veel…

Küberväejuhatus

Filtri tee 12, 10132, Tallinn
Tel 717 2500
E-post kubervaejuhatus@mil.ee

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis Kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks. Loe veel…

Kaitseväe Akadeemia

Riia 12, 51013 Tartu
Tel 717 6110
Kutsehariduse õppekompleks:
Kose tee 3a

65603 Võru

E-post akadeemia@mil.ee

Kaitseväe Akadeemia (KVA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool. Kaitseväe korralduse seaduse järgi on KVA Kaitseväe struktuuriüksus ning samal ajal kõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. KVA on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendaja Eesti Vabariigis ning teeb koostööd erinevate partneritega nii Eestist kui välisriikidest.  Loe veel…

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse Eesti kontingent

Tel 717 6800
E-post ccdcoe@ccdcoe.org

NATO küberkaitsekoostöö keskuse (NATO CCD COE) eesmärk on edendada NATO struktuuride, NATO riikide ja partnerite küberkaitse-alast võimekust, koostööd ja infovahetust, kontsentreerudes väljaõppele, arendus- ja uurimustegevusele, järelduste ja analüüside koostamisele ning konsultatsioonidele. Organisatsooni kuulub üle neljakümne töötaja neljateistkümnest NATO liikmesriigist ning töökeeleks on inglise keel. Loe veel…