vk Kra pilt

KRA värbamisbüroost

KRA VÄRBAMISBÜROO PÕHIÜLESANDED

KRA värbamisbüroo alustas tegevust 01.03.2008. a Kaitseressursside Ameti alluvuses.

KRA värbamisbüroo põhiülesandeks on tegeleda personali värbamise ja valiku korraldamisega Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele. Selle tarbeks vahendame värbamisinfot avalikkusele, seda nii karjäärikeskuse poolt hallatava värbamisportaali kaudu kui ka meedia vahendusel.

Täiendavalt käime kaitseväge ja sealseid teenistusvõimalusi tutvustamas nii kaitseväe siseselt (ajateenijatele) kui ka väliselt, osaledes temaatilistel avalikel üritustel ja messidel.

 

KRA VÄRBAMISBÜROO PÕHIMÄÄRUS

KRA värbamisbüroo ülesanded, juhtimise ning töökorralduse alused on kindlaks määratud Kaitseressursside Ameti põhimääruses.

 

 • Personaliteenuste osakonna põhiülesanded on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste:
  1) teenistus- ja töösuhete haldamine;
  2) personaliga seotud uuringute ja analüüside korraldamine;
  3) personali värbamise ja valiku korraldamine;
  4) personali sisseelamisprogrammide koostamine ja rakendamine;
  5) personali täiendkoolituse ja arendamise korraldamine;
  6) personali hindamise korraldamine;
  7) töötervishoiu korraldamine;
  8) karjääriplaneerimis- ja -juhtimissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine;
  9) muud personaliteenused ja personalitöö tugiteenused kooskõlas ameti ja asutuste vahelise kokkuleppega.