vk Kra pilt

Tööpakkumised

ERIOPERATSIOONIDE GRUPP

Vaata lähemalt

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Hambaarst

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 30.09.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 30.09.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Küberväejuhatus

Scoutspataljoni sõdur ja allohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 31.12.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 31.12.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Tegevväelane

Scoutspataljon

CR14 DevSecOps insener

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 24.09.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 24.09.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Sihtasutus CR14

Lennuteabe allohvitser Ämari lennubaasi

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Luureosakonna julgeolekujaoskond. Nooremstaabiohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Kütuseterminali tehnik Ämari lennubaasi

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Vanemlaohoidja Ämari lennubaasi

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

CR14 Avatud küberharjutusvälja juht

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Sihtasutus CR14

CR14 Monitooringu insener

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Sihtasutus CR14

CR14 Küberharjutusväljade peaarhitekt

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Sihtasutus CR14

Kirurg/ortopeed

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Eesti

Tüüp: Muu

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Eesti

Tüüp: Muu

Kaitseressursside Amet

Rahvusvaheliste suhete spetsialist

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Ametnik

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Ametnik

Välisluureamet

Õde (tegevväelane)

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Tegevväelane

1. jalaväebrigaad

Sõjaväepolitsei menetleja

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 06.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Ametnik

Tähtaeg: 06.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Ametnik

Sõjaväepolitsei

Salastatud teabe töötlussüsteemide peakasutaja

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 31.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane, Töölepinguline

Tähtaeg: 31.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane, Töölepinguline

Küberväejuhatus

Instruktor

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Narva mnt 81

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Narva mnt 81

Tüüp: Tegevväelane

Tallinna malev

Instruktor - ohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Narva mnt 81

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Narva mnt 81

Tüüp: Tegevväelane

Tallinna malev

Ämari lennubaasi transpordikeskuse töökoja vanem

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Eesti õhuväe piloot

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

SPORDIINSTRUKTOR

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Jõhvi

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Jõhvi

Tüüp: Töölepinguline

1. jalaväebrigaad

Scoutspataljoni spordiinstruktor

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 08.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Tegevväelane

Scoutspataljon

Terviseseisundi hindamise peaspetsialist

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Ametnik

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Ametnik

Kaitseressursside Amet

Konsultant (MVV)

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 03.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Küberväejuhatus

Teabeohvitser (asenduskoht)

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Luunja

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Luunja

Tüüp: Tegevväelane

2. jalaväebrigaad

Elektroonilise võitluse taktika ekspert

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 11.10.2023

Asukoht: Riia 12, Tartu

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 11.10.2023

Asukoht: Riia 12, Tartu

Tüüp: Tegevväelane

Kaitseväe Akadeemia

1. jalaväebrigaadi personalijuhi asetäitja

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 04.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Töölepinguline

Kaitseressursside Amet

Luureosakonna staabiallohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 13.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 13.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Kaitseväe Peastaap

Õhuväe radartehnika hooldustehnik

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Õhuväe radartehnika insener

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Kuraator

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 12.10.2023

Asukoht: Riia 12, Tartu

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 12.10.2023

Asukoht: Riia 12, Tartu

Tüüp: Töölepinguline

Eesti Sõjamuuseum

Psühholoog-nõustaja

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 09.10.2023

Asukoht: Taara sõjaväelinnak

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 09.10.2023

Asukoht: Taara sõjaväelinnak

Tüüp: Töölepinguline

2. jalaväebrigaad

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Toetuse väejuhatus

Relvastusmaat

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Lahing- ja sidesüsteemideohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 18.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 18.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Rannikukaitse divisjoni väekaitsekompanii väekaitserühma ülem

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 18.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 18.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Rannikukaitse divisjoni väekaitsekompanii ülem

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 18.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 18.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Nooremteadur

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 01.11.2023

Asukoht: Tartu

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 01.11.2023

Asukoht: Tartu

Tüüp: Töölepinguline

Kaitseväe Akadeemia

Õppurkorpuse ülema abi

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 19.10.2023

Asukoht: Tartu

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 19.10.2023

Asukoht: Tartu

Tüüp: Tegevväelane

Kaitseväe Akadeemia

Ämari lennubaasi operatsioonide keskuse operatiivallohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Ämari

Tüüp: Tegevväelane

Kokk (Tapa)

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tapa

Tüüp: Töölepinguline

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tasude analüütik

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 13.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 13.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Kaitseressursside Amet

Tehniline spetsialist

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 23.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 23.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Luurekeskus

NATO CCDCOE Legal Advisor

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 09.10.2023

Asukoht: Filtri tee 12

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 09.10.2023

Asukoht: Filtri tee 12

Tüüp: Töölepinguline

Sihtasutus CR14

NATO CCDCOE Technical Researcher (Solution Architect)

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Sihtasutus CR14

Ehituse projektijuht

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 10.10.2023

Asukoht: Harjumaa

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 10.10.2023

Asukoht: Harjumaa

Tüüp: Töölepinguline

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

ITSM Arendaja-administraator

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn / Tartu

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn / Tartu

Tüüp: Töölepinguline

Küberväejuhatus

SHAREPOINT Administraator

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Tähtaeg: 15.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Töölepinguline

Küberväejuhatus

Meditsiinikeskuse ülem

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tuukri- ja toetuslaev Wambola vanemmotorist

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Side- ja juhtimissüsteemideosakonna (N6) nooremstaabiohvitser

Vaata pakkumist

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane

Tähtaeg: 22.10.2023

Asukoht: Tallinn

Tüüp: Tegevväelane