vk Kra pilt

Puudus võimalus läbida ajateenistus?

See on sinu võimalus alustada karjääri Scoutspataljonis!

Kaitsevägi pakub võimalust kandideerida Scoutspataljoni sõduri ametikohale meessoost isikutele, kes on vanuses 28+ ja kel ajateenistuskohustus läbimata või mingil põhjusel pooleli jäänud. Liituma on oodatud ka kõik naissoost isikud vanuses 24+.

10 head põhjust, miks valida teenistus Scoutspataljonis?

 

 • Soov panustada riigikaitsesse
 • Koostöö liitlastega, õppused välisriikides
 • Sinu käsutuses on tipp-tasemel ja pidevalt uuenev varustus
 • Tasuta elamisvõimalus kasarmus
 • Stabiilne ja kindel palk (alates 1000€ bruto, pluss lisatasud õppustel, päevarahad lähetustel)
 • Soodne toit
 • Võimalus osaleda välismissioonidel
 • Tasuta esmane arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamine
 • Põhipuhkus 35 päeva aastas
 • Vennaskond kogu eluks!

Liitumine Scoutspataljoniga ja väljaõppetsüklid

Scoutspataljoniga saab liituda kolm korda aastas:

AEG KURSUS EELDUSED KURSUSEL OSALEMISEKS
Jaanuar Laskurikursus (LK)* Sobib neile, kellel varasem sõjaline väljaõpe puudub
Juuli Tegevväelase kursus (TVK)** Laskurikursus Sobib neile, kel varasemalt läbitud sõjaline baasväljaõpe (nt Kaitseliidus sõdurioskuste kursus – SOK)
Oktoober Laskurikursus Sobib neile, kellel varasem sõjaline väljaõpe puudub

* Laskurikursus on sissejuhatus kaitseväeteenistusse, kus  õpitakse peamiselt relvi ja laskmist, üksikvõitlejaoskuseid meeskonna koosseisus tegutsemiseks, saadakse selgeks esmaabivõtted, topograafia algtõed, raadioside jpm. Vähetähtis pole ka hea füüsiline vorm. **Tegevväelase kursus sobib pigem ajateenistuse lõpetanule või neile, kel läbitud sõjaline baasväljaõpe (SOK) Kaitseliidus ning selle eesmärk on ühtlustada ja täiendada ajateenistuses erinevates väeosades, erinevatel erialadel ning erineva varustuse ja relvastusega teeninud inimeste oskuseid, et valmistada nad ette teenistuseks Scoutspataljonis. Tegevväelase kursusel õpitakse peamiselt relvi ja laskmist, üksikvõitlejaoskuseid, väikeüksuste taktikat, erivahendite (öövaatlusseadmed, termo-vaatlusseadmed, laserkaugusmõõtjad) kasutamist ja käsivõitlust ning tehakse sporti. Pärast baasväljaõppe läbimist on võimalik valida järgmiste erialakursuste vahel: CV90 juht, C-kategooria autojuht, parameedik, kuulipildur, granaadiheitur

Vastavalt teenistusalasele valikule läbitakse vajalikud erialakursused:

 • NAK – nooremallohvitseri kursus
 • RPEK – rühma parameediku kursus
 • C-kategooria sõidukijuhi täiendõpe
 • CV90 (jalaväe lahingumasina) masinameeskonna kursus
 • Roomiktehnika mehaaniku kursus

Väljaõppe käigus saadud teadmised on väga hinnatud ka väljaspool Kaitseväge ning neist tõuseb tulu igal elualal. Kui aga teenistuse käigus selgub, et kaitseväelase elustiil on sobiv, võib jätkata karjääri ning asuda õppima Kaitseväe Akadeemiasse.

Tegevteenistuse tähtaeg ning edasine karjäär Kaitseväes ja Kaitseliidus

 1. Liituja võetakse tegevteenistusse neljaks kuuks, mille jooksul läbitakse vajalik väljaõpe (LK või TVK) ja teenitakse laskuri ametikohal. Pärast 4 kuud on võimalik isikul või Kaitseväel otsustada, kas jätkatakse tegevteenistuses või minnakse reservi.
 2. Kui isik soovib pärast 4 kuud tegevteenistust jätkata, vormistatakse teenistussuhe järgmiseks 4 kuuks, mille vältel isik on laskuri ametikohal sama ülema käsutuses. Eesmärk on anda hinnang edasise teenistuse kujundamiseks.
 3. Pärast II etappi (4+4 kuud) on võimalik jätkata tegevteenistuses vastavalt eriala eelistusele. Teenistussuhte pikkus sõltub valitud erialast.

Kui Scoutspataljonis on teenitud vähemalt 1 aasta ja 4 kuud, on võimalik tavapärane karjäär ja rotatsioon Kaitseväes ja Kaitseliidus.

Scoutspataljon asub Tapal. Tööandja bussitransport marsruutidel E-R Tallinn – Tapa – Tallinn ja Rakvere – Tapa – Rakvere Hindame Sinu senist kogemust personaalselt ja leiame Sulle parima lahenduse teenistusse astumiseks! Põnevam amet ootab sind! Kandideerimiseks vajuta SIIA ja proovi midagi huvitavamat! Lisainformatsiooni kandideerimise kohta saad küsida: E-post: heigo.tasuja@kra.ee Tel: 717 0826

Võta ühendust

 • E-post:
 • post