vk Kra pilt

Vajalikud dokumendid

TEGEVTEENISTUSSE ASUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

Tegevteenistusse asuda sooviv isik peab Kaitseväe juhatajale või tema volitatud ülemale esitama Kaitseressursside Ameti kaudu:

 • Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et isik vastab seaduses sätestatud nõuetele (täidetakse Riigikaitse karjäärikeskuses);
 • CV või täita antud CV näidisvorm (PDF);
 • Eesti kodaniku pass või ID-kaart;
 • Tunnistus või diplom nõutava kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • Nõusolek (PDF) taustakontrolli teostamiseks ja isikuankeet (PDF) Kaitseväe korralduse seaduse § 41 lg 3 kohaselt;
  Isikuankeedil peavad olema täidetud kõik lahtrid, märkida isikut mittepuudutavatesse lahtritesse “-” või “ei ole” või “ei oma”. Kõik lahtrid tuleb täita!  Lisaks saab infot enda karistuste kohta vaadata päringut tehes aadressilt www.rik.ee/karistusregister. Ausus ennekõike! Krüpteeri taustakontrolli dokumendid (nõusolek ja isikuankeet) ID-kaardiga, kasutades Kaitseväe registrikoodi (70008641) ja valides  sertifikaati «LK2» ja lisa ka enda võti.
 • Vajadusel muud seadusega või seaduse alusel nõutavad dokumendid.

Tegevteenistusse soovija digiallkirjastab isikuankeedi ja nõusoleku taustakontrolli teostamiseks ning edastab dokumendid e-posti aadressile tk@mil.ee.

Tegevteenistusse asuda sooviv isik, kes ei ole omandanud eesti keelt vähemalt ühel keeleseaduse § 26 lg 3 sätestatud tasemel, peab esitama lisaks konkursil nõutava eesti keele tasemele vastava tunnistuse. Tegevväelase eesti keele oskust hinnatakse keeleseaduses või selle alusel antud õigusaktis sätestatud korras.

Isik, kellel puudub kaitseväekohustus, peab koos teenistusse asuda soovimise taotlusega esitama kirjaliku taotluse kaitseväekohustuse võtmiseks. Naissoost isikul märkida taotlusesse tegevteenistusse asumise soov.

Tegevteenistusse soovijad läbivad ka tervisenõuetele vastavuse hindamise, kus hinnatakse nende vastavust tegevväelase tervisenõuetele. Arstliku komisjoni läbimiseks on eelnevalt vaja:

 • Patsiendiportaalis alajaotuses “Terviseandmetele ligipääsude haldamine” oled andnud nõusoleku enda e-terviseandmete kasutamiseks ja täitsid alajaotuses “Terviseandmed” tervisedeklaratsiooni. Juhul kui Sa nõusolekut ei anna, võta patsiendiportaalis olevad terviseandmed komisjoni väljatrükina kaasa.
 • Perearsti tervisetõendit, mille väljastamise õigus on perearsti nimistu alusel tervishoiuteenuseid osutaval tervishoiutöötajal. Tervisetõendit ei pea esitama, kui andsid patsiendiportaalis nõusoleku oma e-terviseandmete kasutamiseks.
 • Isikut tõendav dokument – pass või ID-kaart.
 • Rindkere röntgenograafia otseülesvõtte kirjeldus, mis ei tohi olla vanem kui kaks aastat (röntgenisse suunab perearst, röntgen on tasuline).
 • Psühhiaatri tõend vaimse tervise kohta. Psühhiaatri vastuvõtule võite minna ilma perearsti suunamiskirjata. Vastuvõtule registreerige end elukohajärgse psühhiaatri vastuvõtule. Psühhiaater väljastab teile eriarsti otsuse, kus on vastavalt kirjas diagnoos või otsus – terve. Eriarsti otsus on tasuline.
 • Naistel günekoloogilise läbivaatuse tõend, mis ei tohi olla vanem kui kuus kuud.
  Rohkemat informatsiooni terviseseisundi hindamise kohta
 • Vereanalüüsiks tuleb olla söömata. Võib juua vett või magustamata teed.
 • Tegevteenistusse astumiseks vajalike dokumentide puudumisel lepitakse kokku konkreetne aeg nende esitamiseks. Kui kandidaat ei ole kokkulepitud ajaks nõutud dokumente esitanud, siis peatub värbamistoiming kandideerinuga seniks, kuni kõik nõutud dokumendid on esitatud.

KANDIDEERIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

Täidetud CV vormi võib DigiDoc programmi abil digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile vkinfo@kra.ee või printida välja, allkirjastada käsitsi ja saata tavapostiga aadressile:

Aiandi 15, 12918 Tallinn või Puiestee 114c, 50604 Tartu.

Kes soovivad aga vorme käsitsi täita, siis saavad välja printida PDF trükiversiooni, selle käsitsi allkirjastada ja saata tavapostiga eeltoodud aadressile.

Career image
CV vormi näidis

PDF