vk Kra pilt

Tule praktikale!

Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväe tegevusvaldkond on väga lai – Kaitseväes on kokku üle 4000 ametikoha alates toetavatest töödest kuni Kaitseväe juhataja ülesannete täitmiseni.

Kaitseväes sooritavad oma praktikat peamiselt Kaitseväe Akadeemia kadetid. Lisaks sõjaväelistele ametikohtadele on võimalik praktikat sooritada ka näiteks toitlustuse, meditsiini, tehnika ja infotehnoloogia erialadel. Praktikaid on võimalik sooritada erinevates väeosades üle Eesti.

Praktika käigus on Sul võimalus rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi, seostada teooriat praktikaga, tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga, osaleda üksuste igapäevatöös ning lahendada erialaseid tööülesandeid. Lisaks annab praktika Sulle hea töökogemuse, mis võib suurendada konkurentsivõimet tööturul. Samuti võib edukale praktikale järgneda töösuhe Kaitseväega.

Tule ja tee oma karjääri esimene samm Kaitseväes!

Kaitsevägi pakub praktikakohti üle terve Eesti ja väga erinevatele erialadele.

Tallinnas: IT, toitlustuse, orkestrandi, sidetehniku, elektriku, meditsiini (õde), raamatupidaja, autotehniku ning Mereväes motoristi, mehaaniku ja koka praktika.

Ämaris: toitlustuse (kokk, abitööline), laotöötaja, julgeolekuspetsialisti (lennundus), lennundusmeteoroloogi, lennujuhi, päästeteenistuja, raadio-, maandumis- ja navigatsiooniseadmete ning personali-dokumendihalduse praktika.

Paldiskis: autotehniku, laotöötaja, meditsiini (arst, õde) ja toitlustuse (kokk, abitööline) praktika.

Tapal: autotehniku(k.a. automaaler,autokeretehnik, rehvitehnik), meditsiini (õde), toitlustuse (kokk, abitööline) ja laotöölise praktika.

Jõhvis: meditsiini (õde, arst) ja toitlustuse (kokk, abitööline) praktika.

Tartus: toitlustuse (kokk) praktika.

Võrus: autotehniku ja autodiagnostiku ning toitlustuse (kokk, abitööline) praktika.

Oled oodatud meile praktikale, kui Sa:

  • omandad haridust kutse- või kõrgkoolis
  • soovid omandada uusi teadmisi ja oskusi oma erialal
  • tunned huvi Kaitseväe vastu

Kui Sa oled huvitatud praktika sooritamisest Kaitseväes, siis edasta järgnevad dokumendid:

  • õppeasutuse poolt väljastatud praktikajuhend
  • praktikakorralduse kava
  • õppimist kinnitava tõendi
  • täidetud taotluse vorm

Kõik dokumendid saada aadressil praktika@mil.ee

Praktika sooritamine Kaitseväes on tasustatud ning oleneb asutuse võimalustest ja vajadustest. Kindlasti tutvu ka praktika korraldamise ja läbiviimise suunistega.

Selleks, et jõuaksime Sulle aegsasti praktikakoha leida või teada anda, et Sinu soovitud erialal meil praktikakoht puudub ja Sa leiaksid endale sellest olenemata õigeaegselt praktikakoha, esita enda sooviavaldus hiljemalt 2 nädalat enne praktika soovitud algust. Mida varem on esitatud avaldus, seda suurem on võimalus saada soovitud praktikakoht. Praktika on reguleeritud Praktika korraldamise ning läbiviimise suunised Kaitseväes.

Lisainformatsiooni praktika kohta saad küsida praktika@mil.ee.

Võta ühendust

  • E-post:
  • post