vk Kra pilt

Tule praktikale või töövarjuks!

Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväe tegevusvaldkond on väga lai – Kaitseväes on kokku üle 4000 ametikoha alates toetavatest töödest kuni Kaitseväe juhataja ülesannete täitmiseni.

Kaitseväes sooritavad oma praktikat peamiselt Kaitseväe Akadeemia kadetid. Lisaks sõjaväelistele ametikohtadele on võimalik praktikat sooritada ka näiteks meditsiini, tehnika ja infotehnoloogia erialadel. Praktikaid on võimalik sooritada erinevates väeosades üle Eesti.

Praktika käigus on Sul võimalus rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi, seostada teooriat praktikaga, tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga, osaleda üksuste igapäevatöös ning lahendada erialaseid tööülesandeid. Lisaks annab praktika Sulle hea töökogemuse, mis võib suurendada konkurentsivõimet tööturul. Samuti võib edukale praktikale järgneda töösuhe Kaitseväega.

Tule ja tee oma karjääri esimene samm Kaitseväes!

Kaitsevägi pakub praktikakohti üle terve Eesti ja väga erinevatele erialadele.

Tallinnas: IT, sidetehniku, elektriku, meditsiini (õde), raamatupidaja, autotehniku ning Mereväes motoristi, mehaaniku ja koka praktika.

Ämaris: laotöötaja, julgeolekuspetsialisti (lennundus), lennundusmeteoroloogi, lennujuhi, päästeteenistuja, raadio-, maandumis- ja navigatsiooniseadmete ning personali-dokumendihalduse praktika.

Paldiskis: autotehniku, laotöötaja ja meditsiini (arst, õde) praktika.

Tapal: autotehniku(k.a. automaaler,autokeretehnik, rehvitehnik), meditsiini (õde) ja laotöölise praktika.

Jõhvis: meditsiini (õde, arst) praktika.

Võrus: autotehniku ja autodiagnostiku ning praktika.

Oled oodatud meile praktikale, kui Sa:

  • omandad haridust kutse- või kõrgkoolis
  • soovid omandada uusi teadmisi ja oskusi oma erialal
  • tunned huvi Kaitseväe vastu

Kui Sa oled huvitatud praktika sooritamisest Kaitseväes, siis edasta järgnevad dokumendid:

  • õppeasutuse poolt väljastatud praktikajuhend
  • õppimist kinnitava tõend või õppeasutusepoolne leping
  • täidetud taotluse vorm

Kõik dokumendid saada aadressil praktika@mil.ee

Praktika sooritamine Kaitseväes on tasustatud ning oleneb asutuse võimalustest ja vajadustest. Kindlasti tutvu ka praktika korraldamise dokumendiga (vt korra punkte 8-14).

Selleks, et jõuaksime Sulle aegsasti praktikakoha leida või teada anda, et Sinu soovitud erialal meil praktikakoht puudub ja Sa leiaksid endale sellest olenemata õigeaegselt praktikakoha, esita enda sooviavaldus hiljemalt 3 nädalat enne praktika soovitud algust. Mida varem on esitatud avaldus, seda suurem on võimalus saada soovitud praktikakoht.

Lisainformatsiooni praktika kohta saad küsida praktika@mil.ee.

Tule töövarjuks!

Töövarjuks tulemiseks pead Sa:

  • Täitma sooviavalduse ja edastama huvipakkuvale Kaitseväe struktuuriüksusele (kontaktid leiad siit). Vajadusel abistab struktuuriüksus avalduse punkti 3 (külastatav struktuuriüksus, objekt vms) ja punkti 5 (külalise saatja) täitmisel.
  • Kui töövarjuks tullakse õppeasutuse vahendusel, tuleb avaldusele lisada kooli tõend, et Sinu õppeasutus oleks teadlik Sinu soovist olla Kaitseväe teenistuja töövarjuks.
  • Kui töövarjuks tullakse õppeasutuse vahendusel, võib sooviavalduse esitada ka õpilase õppeasutus.

Kaitseväe struktuuriüksus teeb valiku, keda töövarjuks soovijatest vastu võetakse, arvestades Kaitseväe võimalusi ning vastuvõtva teenistuja töökoormust ja tööaja jaotust.

Sooviavalduse saanud Kaitseväe struktuuriüksus edastab täisealiste töövarjuks saada soovijate avaldused Kaitseväe peastaabi personaliosakonda, kes edastab luurekeskusele koondnimekirja täisealistest töövarjuks saada soovijatest (töövarju nimi, isikukood, kool/organisatsioon, külastatav struktuuriüksus, külastuse aeg ja töövarju vastuvõtja/saatja).

Töövarju vastuvõtmist reguleerib Kaitseväes töövarjude vastuvõtmise kord (punktid 15-17).