vk Kra pilt

Reservväelase teatmik 2015

EESSÕNA

Teadmiste omandamine ja õpitu kordamine on elukestev tegevus. See tõde kehtib ka sõdurioskuste kohta. Teatmik on koostatud eesmärgiga värskendada reservväelaste teadmisi, mille nad ajateenistuses omandatud on.

Kuigi teatmikus on ära toodud vaid põhiosa materjalidest, mida sõdur lahinguolukorras toime tulemiseks vajab, aitab avaldatud infoga tutvumine muuta reservväelaste õppetegevustesse ja konkreetsete lahinguülesannete täitmisse kaasamise palju lihtsamaks. Kuigi mitu käsitlemist leidnud teemat annavad eri väeliikide kohta spetsiifilist informatsiooni, on reservväelastel hea tunda ka enda üksuse tegevusest väljaspoole jäävaid tegevusvaldkondi. Laiem arusaamine erinevate üksuste toimimisest võimaldab kergemini omavaheline koostöö klappima saada.

Teatmik annab ülevaate kaartide kasutamise, valvepostidel käitumise, esmaabi, õppustel vajaliku keskkonnahoiu, imitatsioonivahendite, laskemoona ja relvade ohutu kasutamise, julgeoleku, side ja paljude teiste edukaks õppuste läbiviimiseks oluliste valdkondade kohta. Teatmikus on ära toodud ohutuseeskirjade olulised punktid, Eesti kaitsejõudude ja meie NATO liitlaste auastmetabelid. Info aitasid kokku panna kaitseväe pea staabi osakondade tegevväelased ja kaitseväe teenistujad. Eriline tänu kuulub major Toomas Luigele. Kõik koostajad on kindlad, et raamatust saab kasulik abiline igale reservõppekogunemistest osavõtjale.

Kindlat meelt ja head lugemist.

Koostajad

Reservväelaste teatmikut saab lugeda SIIT

Luurekompanii reservväelaste esimene päev maastikul2

Luurekompanii reservväelaste esimene päev maastikul

kevadtorm 2012

Kevadtorm 2012_formeerimine