vk Kra pilt

Sõduriõpik

Hea lugeja,

Eesti Vabariigi ettevalmistus sõjaliseks kaitseks toetub üldisele ajateenistuskohustusele. Täna kestab ajateenistuskohustustele. Täna kestab ajateenistus Eesti kaitseväes vähemalt kaheksa kuud. Siis õpitakse instruktorite käe all sõduritarkusi, mida kogu teenistuse jooksul praktiseeritakse ja täiendatakse. Kuid inimene kipub ikka aeg ajalt asju unustama ning ega sõdurgi erand ole. Seega annab alljärgnev “Sõduri käsiraamat” võimaluse ununema kippuvaid teadmisi üle korrata ning vajalikul hetkel käepärast olles võib ülesannete täitmisel tähtsaks õlekõrreks osutuda.

Tänapäeva sõjapidamine on muutunud väga tehniliseks ja nii võiks väita, et inimesel ei ole lahinguväljale enam asja. Tegelik sündmuste käik näitab aga, et siiani käivitab tehnilised abivahendid inimese mõtte-ja lihasjõud. Tulirelvad ei ole raalise eest taandunud, üleüldisest tehisintellekti võidukäigust rääkimata.

Täna ja lähitulevikuski on määravaks inimese tahe ning oskused. Üheks viimase aja põhioskuseks on määratust infohulgast vajaliku leidmine. Emakeelse Sõduri käsiraamatu olemasolu on hädavajalik sõduri väljaõppe parema taseme tagamiseks.

“Kordamine on tarkuse ema”

Sõduriõpiku koostajad

Loe Sõduri käsiraamatut