vk Kra pilt

Terviseseisundi hindamine

Tegevteenistusse asumisel tuleb läbida terviseseisundi hindamine.

Enne hindamist on vaja kandidaadil elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon (PDF väljatrükiks) ja anda nõusolek Kaitseväe Arstliku komisjoni arstidele terviseandmete vaatamiseks vastavalt  Kaitseministri määrusele nr 9. Tervisedeklaratsiooni saab täita aadresssile www.digilugu.ee.

Tegevteenistusse asuda sooviv isik esitab enne terviseseisundi hindamist järgmised dokumendid:

 1. Isikut tõendav dokument – pass või ID-kaart.
 2. Perearsti poolt täidetud tervisetõend juhul, kui Sa ei ole lubanud e-terviseandmete kasutamist.
 3. Rindkere röntgenograafia otseülesvõtte kirjeldus, mis ei tohi olla vanem kui kaks aastat (röntgenisse suunab perearst, röntgen on tasuline).
 4. Psühhiaatri tõend vaimse tervise kohta. Psühhiaatri vastuvõtule võite minna ilma perearsti suunamiskirjata. Vastuvõtule registreerige end elukohajärgse psühhiaatri registratuuris. Psühhiaater väljastab teile eriarsti otsuse, kus on vastavalt kirjas diagnoos või otsus – terve. Eriarsti otsus on tasuline.
 5. Naistel günekoloogilise läbivaatuse tõend, mis ei tohi olla vanem kui kuus kuud.
 6. Kui on täidetud punktid 2, 3, 4, 5, siis kandidaat võtab ühendust Riigikaitse karjäärikeskusega ja lepitakse kokku kaitseväe arstliku komisjoni ilmumise aeg ja koht ning karjäärikeskus koostab suunamiskirja, mis edastatakse elektroonselt kaitseväe arstliku komisjoni. Suunamiskiri on aluseks arstliku komisjoni läbimiseks.
 7. Vereanalüüsiks tuleb olla söömata. Võib juua vett või magustamata teed.

Vastavalt kaitseministri määrusele katab terviseuuringute ja tõendite väljastamise kulud tegevteenistusse asuda sooviv isik.

Terviseseisundit ei pea hindama tegevteenistusse asuda sooviva isiku, teenistusse naasva isiku ja tegevväelase tervisenõuetele vastavust, kui kehtiva otsusega vastab isik tegevväelase tervisenõuetele ning vastavast otsusest ei ole möödas rohkem kui:

1) 180 kalendripäeva tegevteenistusse asuda sooviva isiku korral;
2) kaks aastat teenistusse naasva isiku korral;
3) kolm aastat tegevväelase korral.

Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetest. Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi vastavuse hindamiseks tehakse arstlik läbivaatus ja terviseuuringud, sealhulgas:

 • elektrokardiograafia;
 • audiomeetria;
 • laboratoorsed analüüsid (vere automaatuuring, veresuhkur, C-reaktiivse valgu määramine ja uriinianalüüs testribaga ning erütrotsüütide settekiiruse uuring);
 • enne tegevteenistusse asumist määratakse kindlaks veregrupp ja reesusfaktor, kui nende kohta puuduvad eelnevalt kinnitatud andmed.

Soovitav on enne arstlikku komisjoni mitte süüa-juua. Terviseseisundi hindamisel teeb arstlik komisjon ühe järgmistest otsustest:

 • vastab tegevväelase tervisenõuetele;
 • ei vasta tegevväelase tervisenõuetele.

Arstliku läbivaatuse tulemused kantakse isiku tervisekaardile.

Otsus tegevväelase ja tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi kohta kehtib kolm aastat, kui otsuses ei ole ette nähtud lühemat perioodi.

Terviseseisundi hindamist tehakse aadressil: Järve tn 34A, Tallinn (sissepääs hoone keskel asuvast peasissekäigust)