vk Kra pilt

Terviseseisundi hindamine

Terviseseisundi hindamisse suunatakse tegevteenistusse kandideerijad, kes on saanud Kaitseväe taustakontrollist positiivse tagasiside. Sobiva kuupäeva leidmine toimub värbamispartneri toel. Terviseseisundi hindamist ei ole vaja teha isikutel, kellel on olemas juba varasemalt Kaitseväes tehtud kehtiv otsus tervisenõuetele vastavuse osas. Ajateenijate puhul teeb tervisenõuetele vastavuse osas otsuse väeosa arst.

Enne terviseseisundi hindamist on vaja kandidaadil elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon www.digilugu.ee veebis. Vajadusel võib deklaratsiooni täita ka paberil (PDF väljatrükiks) ja võtta see hindamisele kaasa. Terviseseisundi hindamise raames on oluline seadistada digilugu.ee veebis andmete vaatamise õigus kõigile või tooma soovi korral valik andmeid paberkandjal kaasa. Tulemuslik terviseseisundi hindamine saab toimuda üksnes siis kui hindaval arstil on võimalus näha kõiki kandidaadi tervist puudutavaid dokumente.

Tegevteenistusse kandideeriva isiku terviseseisundi hindamisel lähtutakse tegevväelase tervisenõuetest. Terviseseisundi vastavuse hindamiseks teostatakse arstlik läbivaatus ja terviseuuringud, sealhulgas:

  • elektrokardiograafia;
  • toon-audiomeetria, kui eelnevast uuringust on möödas üle kahe aasta;
  • laboratoorsed analüüsid – vere kliiniline analüüs, veresuhkru määramine ja uriinianalüüs;
  • määratakse kindlaks veregrupp ja reesusfaktor, kui nende kohta puuduvad eelnevalt kinnitatud andmed;
  • kopsude röntgenuuring, kui eelnevast uuringust on möödunud üle kahe aasta;
  • psühhiaatri läbivaatus;
  • nägemisekontroll.

Terviseseisundi hindamisele tulles on vajalik võtta kaasa kehtiv ID-kaart või pass ning eelnevalt on soovitatav mitte süüa, juua võib ainult vett. Hindamise tulemusena teeb kaitseväe eriarst ühe järgmistest otsustest, mille kohaselt kandidaat:

  • vastab tegevväelase tervisenõuetele;
  • ei vasta tegevväelase tervisenõuetele.

Juhul kui kandidaat ei vasta tegevväelase tervisenõuetele, siis on tal võimalik erandkorras taotleda erisust hindamisel konkreetse ametikoha suhtes kokkuleppel vastu võtva üksusega.

Arstliku läbivaatuse tulemused kantakse isiku digilukku. Otsus tegevteenistusse kandideerija terviseseisundi kohta kehtib mitte kauem kui kolm aastat.

Kehaliste võimete kontrolltesti saab suunata siis kui kandidaat on läbinud terviseseisundi hindamise ning on saanud otsuse tegevväelase tervisenõuetele vastavuse osas.

 

„Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded“

„Tervisenõuetele vastavuse hindamise tingimused ja kord“